Krems, Kino im Kesselhaus

Kino im Kesselhaus
Dr.Karl-Dorrek Straße 30
3500 Krems